Waage Bedriftsrådgiving AS

Selskapet ble stiftet 11.02.1989.
I tillegg til å være morselskap i konsernforhold, har selskapet tilbudt tjenester innen ulike typer rådgivning – både HR og andre Management-tjenester. I dag tilbys bistand innen lederrekruttering og -utvikling samt styreutvikling. 

Waage Bedriftsrådgivning AS eier Garuda Service Norge AS, som selger Garuda-analysene på lisensbasis. Gjennom eierskapet har også morselskapet tilgang til verktøyene og metodene fra Garuda Research Institute ApS i Danmark. Garuda Service Norge AS markedsfører også det nye rekrutteringsverktøyet JobMatchProfile - se under siden "Nytt rekrutteringsverktøy".

Kompetanse, kvalitet, seriøsitet og konfidensialitet er kjerneverdiene i selskapets virksomhet. Dette bygger på grunnleggende tillit og erfaring hos de som utfører tjenestene. Virksomheten er konsentrert til ledere, spesialister og styremedlemmer.

Rekruttering:
Selskapets tilbud omfatter de vanligste former for rekrutteringsbistand – Annonsert rekruttering, Executive Search og kombinasjon av disse metoder. I tillegg tilbys Sluttvurdering/Kandidatvurdering. Omfattende og lang erfaring kombinert med gode konsepter/metoder og analyseverktøyer gir grunnlag for høy kvalitet og service for tjenestene, som også kjennetegnes av høy etisk standard.

Leder-/Teamutvikling:
Tilbudet omfatter virksomhetstilpassede programmer og individuelt tilpassede prosesser for ledere og spesialister. Garudas kjente metode ”Lederens Mentale Scorecard” benyttes i tilpasset form som mentalt treningsprogram for bla det danske håndball-landslaget. Programmet inngår i noen av prosessene, som for øvrig bygger på mer enn 15 års erfaring med ulike former for ledertrening – bla ”Lederen som veileder”, ”Lederen som Mentor” mfl. Flere av disse prosessene tilbys som individuell ledertrening for ledere på ulike nivåer – også personer som skal inn i lederrollen.

Styreutvikling.
Under varemerket Advisor tilbys tilpassede programmer innen ”Godt Styrearbeid” til virksomheter og organisasjoner. Bedriftsrådgiver, siviløkonom Knut Eide er samarbeidspartner i disse programmene.