Nytt, unikt rekrutteringsverktøy.

Siden starten i 1982 har Garuda Research Institute ApS, (GRI) Århus Danmark utviklet personlighetstester for bruk i ulike HR-aktiviteter som rekruttering og personlig utvikling. Testene, også kalt profiler, kjennetegnes av brukervennlighet, åpenhet, og at de er pedagogisk lette å forstå både for brukere og kandidater. Finn Havaleschka, Cand. Scient. Pol. grunnla instituttet og har vært drivkraften I utviklingen av nye analyseverktøyer hele veien. For et par år siden lanserte GRI et nytt og unikt verktøy for rekruttering. Navnet er JobMatchProfile. Hensikten med verktøyet er å redusere ressursbruken i prosessen rundt rekruttering av kandidater til ledige stillinger gjennom bruk av Internett og elektronisk post. Uavhengige tester som er gjennomført, tyder på at så mye som 50% av ressursbruken i form av tid kan spares i forhold til tradisjonelle rekrutteringsmetoder – og det uten at kvaliteten i prosessen forringes. Tvert i mot vil screening ved hjelp av JobMatch gi et bedre beslutningsgrunnlag, fordi man også får med kandidatenes personlige egenskaper i tillegg til den faglige kompetansen.

Alle typer virksomheter, både private og offentlige, kan bruke JobMatch i rekrutteringsarbeidet. Den ansvarlige utarbeider en kravprofil for stillingen, som legges inn i systemet. Når stillingen averteres, vil en link i annonsen lede interesserte til JobMatch, hvor kandidatene fyller ut informasjonene som korresponderer med kravprofilen. På dette grunnlaget vil systemet matche personprofilen mot kravprofilen, og et innlagt poengsystem gir JobMatch grunnlag for å produsere en liste over søkerne hvor de rangeres basert på deres totale faglige og personlige kompetanser målt opp mot kravene. De som tilfredsstiller alle kravene best, vil komme øverst på listen. På denne måten kan den ansvarlige for rekrutteringen konsentrere den videre vurdering til de 4 – 5 kandidatene øverst på listen. I tillegg tar systemet seg av all korrespondanse med kandidatene, både de som går videre og de som ikke er med videre.

De som tror at dette er så dyrt at bare store brukere kan benytte JobMatch, får seg en overraskelse. Garuda har lagt opp til et abonnement system som gjør at bruken kan tilpasses til den enkelte virksomhets behov. Man kan abonnere på bruken i en måned, tre måneder, ett år eller 2 år. Et abonnement for en bruker i ett år koster f.eks kr 15 000. Og da kan man bruke systemet for så mange stillinger som man ønsker. Det ligger også en mulighet for å prøve ut systemet i en måned gratis.

 

Se også:

Garuda HR

JobMatchProfile