Skip Navigation LinksOm oss


Johan I Waage

Johan I Waage

Johan er utdannet siviløkonom fra NHH. Før han begynte som bedriftsrådgiver og startet Waage Bedriftsrådgivning AS i 1989, var han adm.direktør i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap og Bergen-Hardanger-Voss Billag AS. Tidligere har han lang og omfattende erfaring fra Rieber& Søn konsernet – både industri- og handelsvirksomhet. I siste del av perioden var han VD for Rieber & Son Svenska AB og direktør for divisjon for byggevarer og stål – Rieber Bygg.

Som bedriftsrådgiver har Johan jobbet 3 år i IKO Management AS/Gemini Consulting AS, før han i 1992 startet Garuda Norge AS i Bergen. Han har vært daglig leder/adm.direktør og bedriftsrådgiver i Garuda Norge AS i mesteparten av tiden fra 1992 til høsten 2009, da han igjen begynte aktivt i eget selskap. Johan har i perioden som rådgiver arbeidet mest med rekruttering, samt også mye med leder- og teamutvikling. Han tok initiativet til opprettelsen av Garuda Lederskole i 1993 og var aktivt med på utformingen av programmet, slik det i hovedsak fremstår i dag. Han har deltatt i gjennomføringen av programmene – særlig de første årene. Fra 2001 har han vært aktivt med i Advisors styreutviklingsprogrammer og drevet rekruttering av styreledere og styremedlemmer.

Johan har bred og omfattende erfaring som styremedlem og styreleder. I Rieber & Søn – Rieber Bygg – var han styreleder i 3 datter selskaper. Han satt også i Bedriftsforsamlingen for konsernet. Johan har erfaring som styreleder og styremedlem i bank – Fellesbanken/ABC Bank og forsikring – Norsk Kollektiv Pensjonskasse (NKP). Han var i over 20 år medlem av styret i L.A. Lund konsernet i Oslo – derav 10 år som styreformann. Som adm. direktør i HSD satt han også i styret for selskapet. Han var i 5 år styreformann i Stolz Røthing AS. I selskapet Betomur AS har han sittet over 20 år i styret – derav 14 når som styreformann.

Johan har deltatt aktivt i ulike verv i næringsliv og organisasjoner. Han satt i styret i Bergens handelsforening i 6 år. Som formann deltok han aktivt i fusjonen som førte frem til Bergen Næringsråd. Han var i over 10 år formann i styret for Handelens og Sjøfartens Hus og eiendommen Veiten 3. For sin innsats i disse organisasjoner ble han tildelt Bergen Næringsråds hederstegn.

I Johans tid i Rieber & Søn AS var han aktiv i Norges Grossistforbund, Bygningsartikkelgrossistenes Forbund, ENFI (Engroshandelens Forskningsinstitutt) og Bygningsartikkelgrossistenes Forening i Bergen. Han var medlem, viseformann og formann). Han satt også en periode i Prisrådet på vegne av Norges Handelsstands Forbund, oppnevnt av Forbruker & Administrasjonsdepartementet.  Johan har vært medlem i Lions bevegelsen i 35 år. Han er p.t. – 2012 - president i L.C. Fana Vest.